Hvordan man blir en golfproff

Profesjonell golf er veldig lukrativt, ettersom det er store penger i denne sporten. Skillet mellom amatører og profesjonelle golfspillere er veldig klart. Amatører kan ikke spille for penger, og dersom de mottar en pengepremie, mister de amatørstatusen permanent, og kan ikke delta i amatørturneringer igjen. Dersom man bestemmer seg for å bli proff, er det altså ingen vei tilbake. Selv om man unnlater å ta imot en pengepremie mens man er amatør, mister man likevel amatørstatusen.

De fleste profesjonelle spillerne tjener penger på å jobbe ved en golfklubb. De får betalt for å trene andre, og tjener størsteparten av pengene sine på denne måten. Det er simpelt hen ikke nok turneringer til at man kan leve av premiepenger alene. Bare eliten kan leve utelukkende av pengepremier og sponsorinntekter. Dersom man ikke tilhører eliten, kan det koste mer enn det smaker å delta i turneringer, for golf er en kostbar sport å drive med. Derfor satser de fleste profesjonelle spillere på en instruktørkarriere i tillegg, slik at de har penger å leve av.

Omtrent 95 % av profesjonelle spillere er enten instruktører eller de holder kurs, driver golfklubber og golfbaner eller behandler golfutstyr. Disse spillerne omtales ofte som golfpro eller pro. Dersom spillerne er ansatt ved en klubb, kan de også kalles klubbpro. Spillerne deltar i noen turneringer hvert år, men tjener de fleste pengene på fast arbeid i klubben. Dersom man vil bli en profesjonell golfspiller, er det denne veien man bør gå.

For å bli profesjonell spiller, trenger man litt erfaring. Det er også lurt å delta på golfkurs. Det er selvsagt ingen som ansetter en nybegynner som instruktør, derfor må man ha spilt golf en stund, og kunne vise at man er dyktig, før man søker om jobb som instruktør. Ettersom det dukker opp stadig nye golfbaner og golfklubber, kan det være gode muligheter til å finne en jobb dersom man er dyktig.